Huizenprijzen in september 2012 wederom gedaald

Wederom zijn de huizenprijzen gedaald ten opzichte van september 2011 waren de huizenprijzen in september 2012 7,9% lager volgens cijfers van het centraal bureau voor de statistiek.

Sinds februari 2009 dalen de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland, inmiddels zit het prijsniveau op dat van 2004. Dat is na de Euro en waarschijnlijk dus nog te duur want na de invoering van de Euro zijn de huizenprijzen enorm gepiekt.

in 2012 zijn 8% minder mensen van koopwoning gewisseld. Omdat het kabinet de BTW met 2% verhoogd heeft naar 21% is de verwachting dat de huizenprijzen nog verder zullen dalen.

Posted in Wonen | Comments Off

Meerderheid Nederlanders wil zelf groene stroom opwekken

De helft van alle Nederlanders wil zonnepanelen op het dak. Vooral huurders van appartementen zijn enthousiast. De huidige regels voor het opwekken van eigen stroom maken zonnepanelen echter alleen aantrekkelijk voor huiseigenaren met een eigen dak. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat deze regels verruimd moeten worden voor mensen met een gemeenschappelijk dak. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos Synovate in opdracht van Eneco.

Een huiseigenaar met een eigen dak kan zonnepanelen installeren en met de opgewekte stroom zijn energierekening verlagen tegen de koopprijs van 24 cent per kWh. Een flat- of buurtbewoner die met medebewoners zonnepanelen installeert op het gezamenlijk dak mag dit volgens de Wet niet. Hij krijgt voor zijn opgewekte circa 5 tot 10 cent per kWh. Bovendien moet hij over alle stroom die hij in zijn huis gebruikt, ook de stroom die hij zelf opwekt, gewoon de energiebelasting en BTW betalen. Tweederde van alle Nederlanders vindt dat ook groepen bewoners in flats of buurten belastingvrij de opgewekte stroom op het gezamenlijke dak van hun rekening moeten kunnen aftrekken.

Ruim de helft van de Nederlanders wil graag zonnepanelen op het (al dan niet gemeenschappelijke) dak; voor vier op de tien zelfs als dit een lichte stijging van de energierekening betekent. Verrassend is het enthousiasme bij bewoners van huurwoningen zonder eigen dak, van hen zouden zes op de tien graag over zonnepanelen beschikken. Deze groep heeft juist geen goede mogelijkheid om samen met de verhuurder of met medebewoners panelen te installeren.

Nederlanders blijken in ieder geval ambitieus over duurzame energie. Ruim tweederde wil dat over tien jaar ruim de helft van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Nederland heeft op dit moment grote moeite om het doel van 14% duurzame energie te halen.

Onderzoeksbureau Ipsos Synovate ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 7 en 10 augustus jongstleden 1.105 Nederlanders van 18 jaar en ouder naar de bereidwilligheid van Nederlanders om zelf duurzame stroom op te wekken. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Barometer waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.

Posted in Wonen | Comments Off

Makelaarsvereniging Amsterdam ondertekent Stoplichtconvenant

“De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) wil geen zaken doen met criminelen.” Dat stelt directeur Didi van den Elsaker. Om dat te benadrukken ondertekende zij vandaag, samen met de politie Amsterdam-Amstelland en de Dienst Basisinformatie (DBI) van de gemeente, het Stoplichtconvenant. Doel ervan is om gezamenlijk het verhuren van woningen en bedrijfsruimten in de vrije sector aan de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. “We willen correcte bewoning bewerkstelligen”, zegt Van den Elsaker. Dit convenant helpt makelaars op het moment dat er vraagtekens rijzen over een persoon die een woning of bedrijfsruimte wil huren. “Voorheen kon een makelaar nergens naartoe als het buikgevoel zei dat het niet in de haak was.

Nu kunnen zij contact opnemen met het informatieknooppunt van de politie, dat via een stoplichtmodel een rood of groen licht geeft voor een persoon die een woning of bedrijfsruimte wil huren. Natuurlijk binnen de grenzen van het College Bescherming Persoonsgegevens.” Arno Julsing, chef bij de Dienst Regionale Recherche (DRR) noemt de beweging een belangrijke stap voorwaarts. “We zien in meerdere onderzoeken dat criminelen er alles aan doen om zich zo anoniem mogelijk door de regio te bewegen. Bewoning speelt daarin een belangrijke rol.” De makelaars zijn volgens Julsing een voorbeeld voor andere bedrijfstakken. “We hopen op een olievlekwerking, dat dit maatschappelijk bewustwordingsproces van de makelaars overslaat op andere branches.” Voor Diana Duttenhofer, directeur van de Dienst Basisinformatie, is het convenant een goede stap op weg naar het opschonen van de gemeentelijke basisadministratie (GBA). “De aanpak door de makelaars levert op dat bewoners van adressen die als niet-bewoond bekend staan, worden geregistreerd in de GBA.

Die wordt door overheidsinstellingen geraadpleegd om te checken of iemand recht heeft op overheidsvoorzieningen of de plicht heeft belastingen te betalen. Volgens Duttenhofer hebben makelaars een belangrijke ‘poortwachtersrol’. “Zij controleren de identiteit van de (toekomstige) huurder aan de hand van een origineel en geldig identiteitsbewijs. Wij gaan ze instrueren hoe ze vervalste documenten kunnen herkennen.” De officiële ondertekening van het convenant vond maandagmiddag 2 juli door Didi van den Elsaker en de andere deelnemende partijen plaats op het hoofdbureau van de politie in Amsterdam.

Posted in Wonen | Comments Off

Woningcoorporaties willen huren niet verhogen voor hogere inkomens

De woningcoorporaties willen de huren niet verhogen voor mensen met hogere inkomens. In principe is dat ook wel logisch want daardoor zouden mensen met meer geld vertrekken uit een wijk en hele wijken aan verloedering ten onder kunnen gaan.

De prachtwijken in Rotterdam en Den Haag zijn hier goede voorbeelden van.

Posted in Wonen | Comments Off

Prijs van huis in grote steden weer iets omhoog

De prijzen van huizen in de grote steden is afgelopen maand weer iets omhoog gegaan, of deze stijging van lange duur is, durf ik te betwijfelen want de economie trekt nog steeds niet aan met als gevolg dat mensen zich nog steeds geen duur huis kunnen veroorloven.

Posted in Wonen | Comments Off

Minder mensen kunnen hypotheek betalen

Er is een verdubbeling van het aantal mensen dat hun hypotheek niet kan betalen. 

Dit probleem ontstond door de huizenprijzen die bleven ten opzichte van salaris en andere uitgaven uit balans hoog stijgen.

Posted in Wonen | Comments Off

Huizenprijzen blijven dalen

De huizenprijzen in Nederland zijn sinds medio 2008 in een constante daling. de prijzen liggen bijna 9% lager dan 3 jaar geleden. De daling gaat het hardste in open gebieden, de grote steden hebben minder last van deze snelle daling.

Vooral in Ede en Eindhoven gingen de prijzen enorm naar beneden, te weten Ede 19% en Eindhoven 13%.

Posted in Wonen | Comments Off

Overdrachtsbelasting tijdelijk 4% goedkoper

De overdrachtsbelasting zal 1 jaar lang 2% bedragen in plaats van de huidige 6%. Met deze maatregel hoopt het kabinet de muurvast zittende woningmarkt weer vlot te trekken.

Voor de gemiddelde huizenkoper kan dit een besparing van 8000 euro opleveren. De regeling geldt 1 jaar, dus in mijn ogen zou het verstandig zijn om eerst de kat uit de boom te kijken of de prijzen niet nog verder dalen en als dat niet zo is, dan tot aanschaf van een huis over te gaan.

Posted in Wonen | Comments Off

Huizenprijzen blijven dalen

De Rabobank heeft bekend gemaakt dat de huizenprijzen de komende twee jaar blijven dalen met in totaal ongeveer 4,5%.

Goed nieuws voor de nieuwkomers op de huizenmarkt maar slecht nieuws voor mensen die gedwongen hun huis moeten verkopen.

Posted in Wonen | Comments Off

Aanpassing huurprijzen per 1 juli 2011

De prijzen van huurwoningen stijgen met ingang van 1 juli 2011 met maximaal 1,3 procent. Daarmee volgt de huuraanpassing, zoals afgesproken in het regeerakkoord, het niveau van de inflatie.

Eerder werd door de regering aangekondigd dat huren van mensen met een inkomen boven de € 43.000 nog eens vijf procent extra zouden stijgen. Omdat deze koppeling van huurstijging aan inkomen nieuw is, blijkt dit in de praktijk meer voeten in de aarde te hebben dan verwacht. Daarom heeft het kabinet deze maatregel uitgesteld tot 1 januari 2012.

Posted in Wonen | Leave a comment