Monthly Archives: December 2009

Brussel akkoord staatssteun woningcorporaties

Nederland mag staatssteun blijven geven aan woningcorporaties. De belangrijke rol van woningcorporaties in het zorgen van woonruimte voor mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, hun bijdrage aan de leefbaarheid en het bouwen van maatschappelijk vastgoed in dorpen en … Continue reading

Posted in Wonen | Leave a comment

Financiële situatie woningcorporaties geen verslechtering

De financiële positie van de corporatiesector is in 2008 niet verslechterd. De balansen van de corporaties zijn gezond en de macrocijfers van de sector zijn goed. Dat schrijft minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie in een brief … Continue reading

Posted in Wonen | Leave a comment