15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://www.woninghuis.nl 300 0
Stoplichtconvenant

Makelaarsvereniging Amsterdam ondertekent Stoplichtconvenant

“De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) wil geen zaken doen met criminelen.” Dat stelt directeur Didi van den Elsaker. Om dat te benadrukken ondertekende zij vandaag, samen met de politie Amsterdam-Amstelland en de Dienst Basisinformatie (DBI) van de gemeente, het Stoplichtconvenant. Doel ervan is om gezamenlijk het verhuren van woningen en bedrijfsruimten in de vrije sector aan de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. “We willen correcte bewoning bewerkstelligen”, zegt Van den Elsaker. Dit convenant helpt makelaars op het moment dat er vraagtekens rijzen over een persoon die een woning of bedrijfsruimte wil huren. “Voorheen kon een makelaar nergens naartoe als het buikgevoel zei dat het niet in de haak was.

Nu kunnen zij contact opnemen met het informatieknooppunt van de politie, dat via een stoplichtmodel een rood of groen licht geeft voor een persoon die een woning of bedrijfsruimte wil huren. Natuurlijk binnen de grenzen van het College Bescherming Persoonsgegevens.” Arno Julsing, chef bij de Dienst Regionale Recherche (DRR) noemt de beweging een belangrijke stap voorwaarts. “We zien in meerdere onderzoeken dat criminelen er alles aan doen om zich zo anoniem mogelijk door de regio te bewegen. Bewoning speelt daarin een belangrijke rol.” De makelaars zijn volgens Julsing een voorbeeld voor andere bedrijfstakken. “We hopen op een olievlekwerking, dat dit maatschappelijk bewustwordingsproces van de makelaars overslaat op andere branches.” Voor Diana Duttenhofer, directeur van de Dienst Basisinformatie, is het convenant een goede stap op weg naar het opschonen van de gemeentelijke basisadministratie (GBA). “De aanpak door de makelaars levert op dat bewoners van adressen die als niet-bewoond bekend staan, worden geregistreerd in de GBA.

Die wordt door overheidsinstellingen geraadpleegd om te checken of iemand recht heeft op overheidsvoorzieningen of de plicht heeft belastingen te betalen. Volgens Duttenhofer hebben makelaars een belangrijke ‘poortwachtersrol’. “Zij controleren de identiteit van de (toekomstige) huurder aan de hand van een origineel en geldig identiteitsbewijs. Wij gaan ze instrueren hoe ze vervalste documenten kunnen herkennen.” De officiële ondertekening van het convenant vond maandagmiddag 2 juli door Didi van den Elsaker en de andere deelnemende partijen plaats op het hoofdbureau van de politie in Amsterdam.

Categorie:Makelaardij
VORIGE POST
15 miljoen euro voor rijkspremie energiebesparing